به‌روز شده در: ۱۶:۵۳ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۱۷۶۹
تاريخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
دبير كل مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور:
كارشايسته، نقشه راه بهبود روابط كار است
دبير كل مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور گفت: كارشايسته نقشه راه بهبود روابط كار در حوزه كار است و به اين موضوع در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شده است.

ه گزارش پایگاه خبری و تحلیلی  کارگر نیوز آرش فراز ، يكي از نتايج مهمي كه از تحقق كار شايسته بدست مي آيد را تحقق مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان بين المللي كار عنوان كرد.
يادآور مي شود، مقاوله نامه 87 در خصوص آزادي تشكل هاي كارگري و مقاوله نامه 98 در مورد پيمان هاي دسته جمعي است كه از سوي سازمان بين المللي كار مصوب شده است.
فراز با اشاره به مقاوله نامه 87 گفت: اين مقاوله نامه در سال 1948 ميلادي از سوي سازمان بين المللي كار با عنوان «مقاوله نامه آزادي سنديكايي و حمايت از حقوق سنديكايي» مورد تصويب اعضاي سازمان قرار گرفت.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور اظهار داشت: مقاوله نامه 87 داراي چند نكته مهم است كه در صورتي كه رعايت نشود حضور تشكل هاي كارگري در هر كشوري فقط به شكل نمادين است.
فراز در خصوص مقاوله نامه 98 گفت:سازمان بين المللي كار در سال 1949 مقاوله نامه اي در خصوص اجراي اصول حق تشكل و مذاكره دست جمعي به تصويب رساند.
وي با تاكيد بر اينكه تشكل هاي كارگري بايد مسايل صنفي كارگران را پيگيري كنند، گفت: با ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري، سه جانبه گرايي در روابط كار بدرستي تحقق مي يابد.
فراز مهمترين محور كار شايسته را حفظ كرامت انساني عنوان و تاكيد كرد كه كرامت انساني كارگران نبايد در محيط هاي كاري آسيب ببيند.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور افزود: كارگران با نيروي كار خود مي توانند از دستمزد مكفي و حمايتهاي صنفي برخوردار شوند.
اين فعال جامعه كار با تاكيد براينكه كارگران بايد همواره از امنيت شغلي برخوردار باشند، در پايان گفت: موضوع كار شايسته در برنامه چهارم توسعه مغفول ماند و با توجه به اينكه فقط سه سال ديگر به پايان برنامه پنجم باقي مانده است، بايد براي اجرايي شدن و تحقق كار شايسته تلاش كرد.

 


 


 

ب