به‌روز شده در: ۱۶:۰۵ - ۷ مهر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۶۸۵۶
تاريخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
/ "بیل‌ زن" ۷۷ هزار تومان
کارگران کشاورزی چقدر دستمزد می‌گیرند؟
آمارها حاکی از این است که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۷۷۰۴۳۵ ریال به کارگر "بیل زن باغ" و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر "میوه چین" با رقم ۵۷۳۳۳۰ ریال، اختصاص داشته است.
به گزارش تسنیم، بررسی نتایج آمارها در زمستان 1397 در خصوص مزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی نشان میدهد، بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم 770435 ریال به کارگر "بیل زن باغ" و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر "میوه چین" با رقم 573330 ریال، اختصاص داشته است.
 
 همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین مزد روزانه به ترتیب به کارگر "میوه چین" با رقم 419886 ریال و کارگر " نشاکار"  با رقم 399112 ریال، اختصاص دارد. 
 
با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در زمستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل ،مشاهده میگردد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد "نشاکار" بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد  " نهرکش و مرزبند " کاهش داشته است، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در زمستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن "نشاکار" بوده است.
 
 قابل ذکر است در زمستان 1397، متوسط مزد روزانه مردان در تمام مشاغل منتخب کشاورزی به جز  " نهرکش و مرزبند" افزایش داشته است، از سوی دیگر  این افزایش مزد برای زنان، در تمام مشاغل منتخب کشاورزی مشاهده می شود.
 
با توجه به متوسط مزدمشاغل منتخب کشاورزی در استانهای کشور در زمستان 1397، بالاترین متوسط مزد برای مردان مربوط به کارگر "میوه چین" در استان آذربایجان شرقی با تقریباً 1330000 ریال و پایینترین متوسط مزد مربوط به کارگر " نهرکش و مرزبند" در استان خراسان جنوبی با تقریباً 300000 ریال، بوده است.  
 
از سوی دیگر در زمستان 1397، بالاترین و پایینترین متوسط مزد برای زنان در بین استانهای کشور، به ترتیب مربوط به کارگر "میوه چین" در استان اصفهان با تقریباً 800000 ریال و کارگر "میوه چین" در استان خراسان رضوی با تقریباً 25000 ریال، میباشد.  
 
بررسی شکاف جنسیتی مزد در زمستان 1397، نشان میدهد بیشترین شکاف مذکور به مانند زمستان 1396، به کارگر "وجین کار و تنک کار" تعلق داشته است. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی مزد در زمستان 1397، به کارگر "میوه چین"،  اختصاص دارد.  
 
بررسی ها نشان میدهد که شکاف جنسیتی مزد در زمستان 1397، در بین مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی، نسبت به زمستان 1396، افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در زمستان1397 نسبت به زمستان 1396، مربوط به کارگر " نشاکار "، میباشد.